Tema: Syndefaldet som litterært motiv

Om forløbet

Af Simon Skov Fougt

I dette forløb skal I arbejde med Syndefaldsmyten som litterært motiv – det vil sige, at I skal arbejde med en række tekster, film og billeder, som alle sammen er bygget op omkring Syndefaldsmyten i Bibelen. Det skal give jer en forståelse af begrebet motiv, og det skal give jer en forståelse af, hvordan motiver går igen i og på tværs af tekster. Derudover skal I arbejde med at udvikle jeres genrekendskab. Som afslutning på forløbet kan I vælge at arbejde med Syndefaldsmyten som en nyhedsartikel eller som trykt reklame.

Kapiteloversigt