Litteraturen på skærmen

iLitt.dk udnytter de digitale fordele og giver dine elever
appetit på undervisning i litteratur og medier.

Mellemtrinnet

3.-6. klasse

Forløbsoversigt

iLitt.dk til mellemtrinnet er digital og dialogisk litteraturundervisning. Sitet består af en lang række forløb, der dækker danskfagets litteratur- og mediedel.

I iLitt.dk er litteraturlæsning og skrivning gensidigt afhængige. I arbejdet med teksterne og skrivningen løser eleverne vedkommende opgaver direkte i sitet.

Undervejs hjælpes eleverne på vej af interaktive værktøjer og assistenter. iLitt.dk er en stilladserende temaportal.

Sitet understøtter såvel den enkelte elevs arbejde, par- og gruppearbejde som det fælles arbejde i klassen.

Om iLitt mellemtrinnet …

Overbygningen

7.-10. klasse

Forløbsoversigt

iLitt.dk til udskolingen er skræddersyede og gennemarbejdede forløb til litteratur-og mediedelen af danskfaget. Eleverne arbejder med klare, evaluerbare forløb og interaktive opgavebesvarelser. iLitt.dk er en temaportal.

Elevernes faglige indsigt og viden understøttes af interaktive assistenter der giver impulser til videre refleksion og fordybelse. iLitt.dk er et stilladserende læremiddel.

Om iLitt overbygningen …